Aktuality

Příběhy památek

V rámci projektu „Příběhy památek“ každoročně zajišťujeme doprovodný program k trvalé výstavě „Duchovní putování po Znojemsku. Výstavu můžete shlédnout  v kapli Sv. Václava na Mikulášském náměstí ve Znojmě, horní část kaple s expozicí je v letní sezóně přístupná denně.

Pořízení výstavy i celoroční doprovodný program je financován s podporou Města Znojma.

Srdečně Vás zveme na výstavu i následující akce:

27. března se uskutečnila přednáška Mgr. Tomáše Valeše Ph,D. z Ústavu dějin a umění AVČR „Barokní malířství ve znojemských kostelích“, věnovaná především Franzi Antonu Maulbertchovi a Josefu Winterhalderovi ml.

6. října 2019 jsme se vydali po stopách jezuitů ve Znojmě. Komentované prohlídky vedené Jiřím Kacetlem, Ondřejem Lazárkem a Danou Toufarovou se zúčastnilo asi 100 návštěvníků. Po úvodních tónech varhan v podání Aleny Paulenkové se posluchači dozvěděli mnoho zajímavostí o historii řádu ve Znojmě a stavebním vývoji kostela sv. Michala i okolních budov. Díky vstřícnosti ředitele Státního okresního archivu Mgr. Davida Nehyby bylo možné zavítal také do budovy bývalé jezuitské koleje, v níž se některé místnosti zachovaly v původní podobě. Na závěr si zájemci mohli společně se zvoníkem Ondřejem Lazárkem zazvonit na nejstarší a největší znojemský zvon. Fotky paní Drahomíry Trčkové si můžete prohlédnout zde.

V neděli 10. listopadu se uskutečnila Svatomartinská komentovaná prohlídka tzv. kaple sv. Václava v sousedství chrámu sv. Mikuláše, které se navzdory chladnému počasí zúčastnilo asi 100 osob. Během prohlídky bylo možné nahlédnout i do bývalé kostnice v podzemních prostorách a vystoupit do krovu. Návštěvníci se prostřednictvím oblíbeného průvodce Jiřího Kacetla dozvěděli řadu zajímavých i zcela nových informací o tajemné stavbě opředené mýty a záhadami. Pro děti byl připraven zábavný komiks o životě sv. Martina.

Fotografie paní Drahomíry Trčkové si můžete prohlédnout zde.

Stavební obnova kaple Panny Marie Bolestné, ulice Napajedla ve Znojmě

Klasicistní kaple pochází z 19. století. V roce 1831 ji nechal zbudovat koželužský mistr Bauer jako ochranu pro starší, do té doby pod širým nebem stojící barokní sousoší Piety. Exteriéry kaple byly před několika lety částečně opraveny, její bohatě sochařsky vyzdobený interiér a také vstupní kamenný portál se nacházely ve špatném stavu a naléhavě vyžadovaly údržbu a obnovu. Z tohoto důvodu jsme v roce 2018 požádali o individuální dotaci z rozpočtu města Znojma. Na první etapu prací bylo poskytnuto 100 tis. Kč, určených na opravu portálu a štítu. Práci provedl kamenický mistr Mgr. Jiří Helma. Na pokračování obnovy bylo v roce 2019 poskytnuto dalších 150 tis. Kč. V rámci této etapy prací byly sejmuty v nejnutnějším rozsahu nepůvodní a degradované omítky v interiéru a ponechané plochy byly zpevněny injektáží. Současně byl proveden průzkum na původní výmalbu. Této odborné restaurátorské práce se ujal restaurátor a malíř Mgr. Marek Urbanovský se svými žáky. S nadšením jsme přivítali objev starší iluzivní výmalby, doposud ukryté pod novější vrstvou malby. Části této výmalby jsou natolik dobře zachované, že po retuši mohou posloužit jako vzor pro doplnění maleb v místech, které nahlodal zub času. Právě obnova iluzivní výmalby spolu s očištěním a restaurováním sochařské výzdoby, opravou dřevěných lavic a kamenné podlahy by v roce 2020 měla být závěrečnou etapou stavebních prací.

Dokumentaci z průzkumu výmalby si můžete prohlédnout zde.


Požehnání nově osazeného kříže v aleji Heleny Mniszkové ve Vranově nad Dyjí

V neděli 16. června odpoledne požehnal P. Marek Dunda, vranovský farář, nově postavený kříž. Náklady na vybudování kříže byly hrazeny z vlastních prostředků nadace.

Podporují nás

Město Znojmo
Město Znojmo