Aktuality

Čím se zabýváme v roce 2015

V letošním roce připravujeme obnovu kaple Panny Marie Bolestné na ulici Napajedla ve Znojmě. V současné době pracují odborníci na restaurátorských záměrech ke stavebním opravám interiéru kaple a restaurování kamenných prvků a sochařské výzdoby.

Pro turisty, návštěvníky Znojma a zájemce o historické pamětihodnosti připravujeme expozici církevních památek Znojma a okolí. Výstava bude umístěná v prostorách kaple sv. Václava na Mikulášském náměstí ve Znojmě, poblíž jedné ze zastávek oblíbeného turistického vláčku. Návštěvník by na ní měl získat základní informace o významných sakrálních památkách a o možnosti jejich návštěvy. Realizací výstavy byla pověřena firma Atelier FGT, s.r.o.

Na obě akce jsme obdrželi účelově určený příspěvek z rozpočtu Města Znojma ve výši 100 tisíc korun.

Akce, realizované v roce 2014

V průběhu roku 2014 byla restaurována barokní socha sv. Josefa, nacházející se na p.č. 1984 u silnice do Konic. Hodnotné barokní dílo, pocházející z r. 1736, je majetkem Města Znojma. Socha je památkově chráněná, zapsaná v rejstříku památek pod č. 6474. Restaurátorské práce byly provedeny v šatovském ateliéru akademického sochaře Petra Roztočila. Podle připomínek pracovníků památkového úřadu bude postava světce doplněna o chybějící atributy, tj. pozlacenou svatozář a květ lilie.

Celkové náklady na restaurátorské práce a opravu základů na stávajícím místě činily 131 tisíc korun, z toho 100 tisíc korun bylo uhrazeno z dotace Města Znojma.

Věnovali jsme se také projektové přípravě expozice církevních památek regionu v kapli sv. Václava. Bylo navrženo architektonické řešení expozice a scénář obsahu.

Podporují nás

Město Znojmo
Město Znojmo