Aktuality

Čím se zabýváme v roce 2016

V letošním roce jsme neuspěli se žádostí o finanční dotaci na obnovu výklenkové kapličky se sochou sv. Jana Nepomuckého na Jezuitském náměstí ve Znojmě. Protože náš skromný rozpočet na akce většího rozsahu není dostatečný, zaměřili jsme své síly především na kompletaci a instalaci výstavy „Duchovní putování po Znojemsku“. Expozici, jejímiž autory jsou znojemský děkan Jindřich Bartoš a Pavel Vlk, jsme umístili do Svatováclavské kaple při kostele sv. Mikuláše, kde je volně přístupná návštěvnické veřejnosti. Na 26 výstavních panelech s fotografiemi a texty znojemského historika PhDr. Jiřího Kacetla jsou přehledně představeny významné sakrální památky znojemského regionu a vedle nich také tradiční poutní cesty místních obyvatel. Panely, umístěné na zdech starobylé kaple tak, aby ničím nerušily dojem z krásného prostoru, jsou doplněné restaurovaným barokním oltářem. Velké zrcadlo na místě původního oltářního obrazu evokuje ve vnímavém návštěvníku vědomí, že i on je součástí duchovní podoby svého domova.

Se Sdružením pro obnovu památek Moravy a obcí Havraníky se podílíme na obnově zapomenuté poklony ve starém sadu u Havraníků. Klasicistní poklona pochází z konce 19. století a jak se dozvídáme z nápisu na plechovém obraze P. Marie byla zřízena Johannem a Marií Tischerovými.

Krátký film o činnosti nadace a o tradiční poutní cestě ze Znojma do Mariadreieichen

Podporují nás

Město Znojmo
Město Znojmo