Aktuality

V rámci doprovodného programu k dlouhodobé expozici „Duchovní putování po Znojemsku“ pořádáme v roce 2018 dvě komentované prohlídky místních církevních památek a výlet do Vídně tematicky zaměřený ke 100. výročí vzniku naší republiky. Průvodcem na všech akcích bude historik Jiří Kacetl, případně další přizvaní odborníci.

Zmíněnou výstavu můžete kdykoliv navštívit v kapli Sv. Václava na Mikulášském náměstí ve Znojmě, horní část kaple s expozicí je v letní sezóně přístupná denně.

Pořízení výstavy i celoroční doprovodný program je financován s podporou Města Znojma.

Srdečně Vás zveme!


Prohlídka kostela svaté Alžběty a bývalého měšťanského špitálu na dolním předměstí

Atraktivní a aktuální téma i místo, ke kterému má většina místních obyvatel osobní vztah, přilákalo více než sto návštěvníků. Exkurze do dávné i méně dávné historie, vedená PhDr. Jiřím Kacetlem, byla plná zajímavých i překvapivých informací a zjištění. Po přednášce v kostele sv. Alžběty si příchozí prohlédli objekty na místě bývalého kláštera františkánů observantů, vzpomněli na štědré měšťany, díky jejichž finančním darům byl vybudován první místní lazaret a na závěr prošli i areálem staré nemocnice.

Na fotografie se můžete podívat zde.

Výlet vlakem za pamětihodnostmi Vídně

Krásné podzimní počasí provázelo účastníky poznávacího výletu do císařské Vídně, spojeného s návštěvou velkolepé hrobky habsburských vladařů v kapucínském kostele a hrobky jejich srdcí v augustiniánském kostele v Hofburgu. Průvodcem hrobkou a císařským rodokmenem byl historik Jiří Kacetl, výklad k architektuře augustiniánského kostela podal kunsthistorik Petr Čehovský.

Na fotografie se můžete podívat zde.Plánované akce

17.11. 2018 - pro velký zájem opakujeme výlet do Vídně se stejným programem. Přihlášky posílejte na email kacetl@atlas.cz, popřípadě telefonicky na č. 604 677 822.
Cena zájezdu 600 Kč zahrnuje zpáteční jízdné a vstupné do hrobky. Na občerstvení v kavárně a na oběd doporučujeme kapesné ve výši 25-30 EUR

9. 12. 2018 – adventní prohlídka kostela Nalezení sv. Kříže a dominikánského kláštera.


Film o činnosti nadace a o tradiční poutní cestě ze Znojma do Mariadreieichen

Podporují nás

Město Znojmo
Město Znojmo