Aktuality

Příběhy památek

V rámci projektu „Příběhy památek“ každoročně zajišťujeme doprovodný program k trvalé výstavě „Duchovní putování po Znojemsku. Výstavu můžete shlédnout  v kapli Sv. Václava na Mikulášském náměstí ve Znojmě, horní část kaple s expozicí je v letní sezóně přístupná denně.

Pořízení výstavy i celoroční doprovodný program je financován s podporou Města Znojma.

Srdečně Vás zveme na výstavu i následující akce:

27. března se uskutečnila přednáška Mgr. Tomáše Valeše Ph,D. z Ústavu dějin a umění AVČR „Barokní malířství ve znojemských kostelích“, věnovaná především Franzi Antonu Maulbertchovi a Josefu Winterhalderovi ml.

6. října 2019 jsme se vydali po stopách jezuitů ve Znojmě. Komentované prohlídky vedené Jiřím Kacetlem, Ondřejem Lazárkem a Danou Toufarovou se zúčastnilo asi 100 návštěvníků. Po úvodních tónech varhan v podání Aleny Paulenkové se posluchači dozvěděli mnoho zajímavostí o historii řádu ve Znojmě a stavebním vývoji kostela sv. Michala i okolních budov. Díky vstřícnosti ředitele Státního okresního archivu Mgr. Davida Nehyby bylo možné zavítal také do budovy bývalé jezuitské koleje, v níž se některé místnosti zachovaly v původní podobě. Na závěr si zájemci mohli společně se zvoníkem Ondřejem Lazárkem zazvonit na nejstarší a největší znojemský zvon. Fotky paní Drahomíry Trčkové si můžete prohlédnout zde.

V neděli 10. listopadu v 15 hodin se uskuteční Svatomartinská komentovaná prohlídka tzv. kaple sv. Václava v sousedství chrámu sv. Mikuláše. Během prohlídky budete moci nahlédnout i do prostor běžně nepřístupných a od průvodce Jiřího Kacetla se dozvíte nejen to, komu je dvojkaple ve skutečnosti zasvěcená. Jako doplněk programu a zábavu pro děti připravila paní Alena Paulenková komiks o životě sv. Martina.


Stavební obnova kaple Panny Marie Bolestné, ulice Napajedla ve Znojmě

Klasicistní kaple pochází z 19. století. V roce 1831 ji nechal zbudovat koželužský mistr Bauer jako ochranu pro starší, do té doby pod širým nebem stojící barokní sousoší Piety. Exteriéry kaple byly před několika lety částečně opraveny, její bohatě sochařsky vyzdobený interiér a také vstupní kamenný portál se nachází ve špatném stavu a vyžadují údržbu a obnovu. Z tohoto důvodu jsme požádali o individuální dotaci z rozpočtu města Znojma. V roce 2018 bylo na opravu portálu a štítu poskytnuto 100 tis. Kč. Práce byla zadána kamenickému mistru Jiřímu Helmovi. Na další etapu prací, během níž budou obnoveny vnitřní omítky a iluzivní výmalba, bylo z městského rozpočtu poskytnuto 150 tis. Kč.


Požehnání nově osazeného kříže v aleji Heleny Mniszkové ve Vranově nad Dyjí

V neděli 16. června odpoledne požehnal P. Marek Dunda, vranovský farář, nově postavený kříž. Náklady na vybudování kříže byly hrazeny z vlastních prostředků nadace.

Podporují nás

Město Znojmo
Město Znojmo