Archiv

Žehnání obnovených poklon - 16.červenec 2006

kaplička V neděli 16. července se u Popic uskutečnila malá slavnost žehnání kaplí, které byly obnoveny z finančních prostředků Města Znojma a Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského. První kaple u silnice byla vyzdobena motivem "Útěk do Egypta", druhá kaple za farskou zahradou motivem "12ti letý Ježíš v chrámu", za použití netradiční technologie vypálených keramických kachlí.

Je dobře, že si opět začínáme uvědomovat význam drobných sakrálních staveb v české krajině. Tyto objekty jsou svojí vazbou na konkrétní místo pevně vázány na krajinnou strukturu. Díky této zakotvenosti se stávají tlumočníky krajinné paměti. Jsou také příkladem obdivuhodné syntézy uměle vytvořeného díla a prosté přírody. Dávají krajině řád, estetické hodnoty i harmonické vztahy a měřítko.

kaplička Boží muka, kříže, kapličky i sochy nás již po staletí vyzývají k zastavení, tichému usebrání a připomenutí pomíjivosti věci pozemských. Tyto stavby dokáží i v dnešní moderní a konzumní době oslovit nejen člověka věřícího, ale i toho, který se považuje za ateistu. Z hlubin času k nám stále promlouvá prostá víra jejich většinou neznámého tvůrce.

Žehnání provedl za přítomnosti mnoha poutníků děkan Jindřich Bartoš, který popřál nejen občanům Popic a Znojma, ale i všem turistům a cyklistům, kteří budou kaple míjet, aby u nich vždy nalezli klid a harmonii.

Podporují nás

Město Znojmo
Město Znojmo