Logo - Nadace pro obnovu církevních památek Nadace pro obnovu církevních památek

Aktuality


Příběhy památek

V rámci projektu Příběhy památek každoročně zajišťujeme doprovodný program k trvalé výstavě Duchovní putování po Znojemsku. Výstavu můžete shlédnout  v kapli Sv. Václava na Mikulášském náměstí ve Znojmě, horní část kaple s expozicí je v letní sezóně přístupná denně.

Pořízení výstavy i celoroční doprovodný program je financován s podporou Města Znojma.


Namísto plánovaných prohlídek, zrušených z důvodu koronavirové epidemie, jsme pro vás připravili virtuální prohlídku chrámu Sv. Mikuláše ve Znojmě s výkladem historika Jiřího Kacetla.

První část je věnována historii starobylé stavby, která je jednou z dominant města Znojma.

Druhá část Vás zavede do chrámového interiéru, kde si prohlédnete monumentální vnitřní prostory i hodnotnou výzdobu a vybavení.

Interpretkou hudebního doprovodu, který během prohlídky uslyšíte, je učitelka a varhanice Alena Paulenková.

Na realizaci audiovizuální prohlídky přispělo město Znojmo z programu "Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2020"


Stavební obnova kaple Panny Marie Bolestné, ulice Napajedla ve Znojmě

Klasicistní kaple pochází z 19. století. V roce 1831 ji nechal zbudovat koželužský mistr Bauer jako ochranu pro starší, do té doby pod širým nebem stojící barokní sousoší Piety. Exteriéry kaple byly před několika lety částečně opraveny, její bohatě sochařsky vyzdobený interiér a také vstupní kamenný portál se nacházely ve špatném stavu a naléhavě vyžadovaly údržbu a obnovu.

Z tohoto důvodu jsme v roce 2018 požádali o individuální dotaci z rozpočtu města Znojma. Na první etapu prací bylo poskytnuto 100 tis. Kč, určených na opravu portálu a štítu.

Práci provedl kamenický mistr Mgr. Jiří Helma. Na pokračování obnovy bylo v roce 2019 poskytnuto dalších 150 tis. Kč. V rámci této etapy prací byly sejmuty v nejnutnějším rozsahu nepůvodní a degradované omítky v interiéru a ponechané plochy byly zpevněny injektáží. Současně byl proveden průzkum na původní výmalbu.

Této odborné restaurátorské práce se ujal restaurátor a malíř Mgr. Marek Urbanovský se svými žáky. S nadšením jsme přivítali objev starší iluzivní výmalby, doposud ukryté pod novější vrstvou malby. Části této výmalby jsou natolik dobře zachované, že po retuši mohou posloužit jako vzor pro doplnění maleb v místech, které nahlodal zub času.

Z finančních důvodů se obnova iluzivní výmalby prozatím odkládá na příští rok.

V závěru letošního roku bylo provedeno očištění a I. etapa restaurování sochařské výzdoby interiéru. Práce, opírající o výsledky podrobného průzkumu povrchů, byla zadána Mgr. Jiřímu Helmovi.