Logo - Nadace pro obnovu církevních památek Nadace pro obnovu církevních památek

Aktuality


Dobročinný koncert, jehož výtěžek bude použit na obnovu kaple

S radostí oznamujeme, že výtěžek z dobročinného koncertu činil 19 293 Kč. Tyto peníze budou evidovány na zvláštním účtu a budou použity na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v kapli na Jezuitském náměstí ve Znojmě. Všem štědrým dárcům ze srdce děkujeme.

  • Čtvrtek 17. listopadu v 17:00
  • kostel sv. Michala na Jezuitském náměstí

Stavební obnova kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého na Jezuitském náměstí ve Znojmě

V roce 2022 bylo provedeno odvlhčení objektu, odkopání kolem základů a osekání nepůvodních vlhkých omítek ve spodní části.

Dále byl proveden podrobný restaurátorský průzkum kaple i sochy a byl navržen postup obnovy.

V současné době probíhají jednání s pracovníky NPÚ o dalším postupu prací. 


Stavební obnova kaple Panny Marie Bolestné, ulice Napajedla ve Znojmě

Klasicistní kaple pochází z 19. století. V roce 1831 ji nechal zbudovat koželužský mistr Bauer jako ochranu pro starší, do té doby pod širým nebem stojící barokní sousoší Piety.

Exteriéry kaple byly před několika lety částečně opraveny, její bohatě sochařsky vyzdobený interiér a také vstupní kamenný portál se nacházely ve špatném stavu a naléhavě vyžadovaly údržbu a obnovu.

V roce 2021 byla dokončena víceletá stavební obnova této kaple.  Celkové náklady činily přibližně 650 tis. Kč a byly převážně financovány z individuální dotace města Znojma, které je majitelem kaple.

Kamenické práce, spočívající ve výměně vstupního kamenného portálu , restaurování kamenného oltáře a sochařské výzdoby provedl kamenický mistr MgA  Jiří Helma.

Obnovy vnitřních omítek a cenné iluzivní výmalby se ujal restaurátor a malíř Mgr. Marek Urbanovský


Příběhy památek

V rámci projektu Příběhy památek každoročně zajišťujeme doprovodný program k trvalé výstavě Duchovní putování po Znojemsku. Výstavu můžete shlédnout  v kapli Sv. Václava na Mikulášském náměstí ve Znojmě, horní část kaple s expozicí je v letní sezóně přístupná denně.

Pořízení výstavy i celoroční doprovodný program je financován s podporou Města Znojma.


Putování po kostelích a kaplích od Hradiště po Čížov 

  • Sobota 15. října
  • Odjezd autobusu os zimního stadionu v 9:00
  • Cena 250,-

Virtuální prohlídka chrámu Sv. Mikuláše

Na realizaci audiovizuální prohlídky přispělo město Znojmo z programu "Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2020"

Namísto plánovaných prohlídek, zrušených z důvodu koronavirové epidemie, jsme pro vás připravili virtuální prohlídku chrámu Sv. Mikuláše ve Znojmě s výkladem historika Jiřího Kacetla.

První část je věnována historii starobylé stavby, která je jednou z dominant města Znojma.

Druhá část Vás zavede do chrámového interiéru, kde si prohlédnete monumentální vnitřní prostory i hodnotnou výzdobu a vybavení.

Interpretkou hudebního doprovodu, který během prohlídky uslyšíte, je učitelka a varhanice Alena Paulenková.