Logo - Nadace pro obnovu církevních památek Nadace pro obnovu církevních památek

Aktuality


Putování po kostelích s historikem Jiřím Kacetlem

V sobotu 30. září se uskutečnilo druhé pokračování pouti po kostelech a kaplích západního Znojemska a Vranovska.

Letošní etapa zahrnovala kostely od Citonic po Štítary. Neboť jsou mnohé tyto kostely po většinu roku zavřené, naskytla se účastníkům vzácná příležitost si je zevnitř prohlédnout a dozvědět se od průvodce Jiřího Kacetla také něco o jejich historii.

Na programu byl nejprve farní kostel sv. mučedníků Jana a Pavla v Citonicích, ještě na půdě starého panství královského města Znojma. Prohlídka pokračovala na někdejším panství novohrádeckém a vranovském a to kaplí Nanebevzetí Panny Marie v Milíčovicích, kostelíkem sv. Michala ve Vracovicích, kostelem sv. Terezie v Lesné, moderním kostelem sv. Ducha v Šumné a konečně kostelem sv. Jiří ve Štítarech.


Stavební obnova kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého na Jezuitském náměstí ve Znojmě

V roce 2022 bylo provedeno odvlhčení objektu, odkopání kolem základů a osekání nepůvodních vlhkých omítek ve spodní části.

Dále byl proveden podrobný restaurátorský průzkum kaple i sochy a byl navržen postup obnovy.

V současné době probíhají jednání s pracovníky NPÚ o dalším postupu prací. 

Zdivo kaple je i po částečném odstranění omítek stále velmi vlhké a silně zasolené. Pro zajištění trvanlivosti provedených prací je potřeba provést řadu dalších průzkumů a následně zvolit optimální metody stavební rekonstrukce. Z tohoto důvodu je pravděpodobné, že řádná obnova bude složitá a finančně i časově náročná.


Příběhy památek

V rámci projektu Příběhy památek každoročně zajišťujeme doprovodný program k trvalé výstavě Duchovní putování po Znojemsku. Výstavu můžete shlédnout  v kapli Sv. Václava na Mikulášském náměstí ve Znojmě, horní část kaple s expozicí je v letní sezóně přístupná denně.

Pořízení výstavy i celoroční doprovodný program je financován s podporou Města Znojma.


Virtuální prohlídka chrámu Sv. Mikuláše

Na realizaci audiovizuální prohlídky přispělo město Znojmo z programu "Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2020"

Namísto plánovaných prohlídek, zrušených z důvodu koronavirové epidemie, jsme pro vás připravili virtuální prohlídku chrámu Sv. Mikuláše ve Znojmě s výkladem historika Jiřího Kacetla.

První část je věnována historii starobylé stavby, která je jednou z dominant města Znojma.

Druhá část Vás zavede do chrámového interiéru, kde si prohlédnete monumentální vnitřní prostory i hodnotnou výzdobu a vybavení.

Interpretkou hudebního doprovodu, který během prohlídky uslyšíte, je učitelka a varhanice Alena Paulenková.