Logo - Nadace pro obnovu církevních památek Nadace pro obnovu církevních památek

Aktuality


Akce pro veřejnost v roce 2024

  • 13. 4. 2024 - Komentovaná prohlídka kostela sv. Karla Boromejského ve Vídni a návštěva Městského muzea (Museum Wien) s krátkodobou výstavou o architektu Fischerovi z Erlachu. Zájezd vlakem.
  • 5. 10. 2024 - Putování po kostelích a kaplích Vranovska a Bítovska. Autobusový zájezd s historikem Jiřím Kacetlem.
  • 23. 11. 2024 - Komentovaná prohlídka kostela sv. Michala u příležitosti 400 let výročí založení jezuitské koleje a gymnazia ve Znojmě.

Přihlášky na oba zájezdy budeme přijímat po oznámení v místních médiích, na facebooku a na plakátech, přibližně tři týdny před konáním akce.


Stavební obnova kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého na Jezuitském náměstí ve Znojmě

V roce 2022 bylo provedeno odvlhčení objektu, odkopání kolem základů a osekání nepůvodních vlhkých omítek ve spodní části.

Dále byl proveden podrobný restaurátorský průzkum kaple i sochy a byl navržen postup obnovy.

V současné době probíhají jednání s pracovníky NPÚ o dalším postupu prací. 

Zdivo kaple je i po částečném odstranění omítek stále velmi vlhké a silně zasolené. Pro zajištění trvanlivosti provedených prací je potřeba provést řadu dalších průzkumů a následně zvolit optimální metody stavební rekonstrukce. Z tohoto důvodu je pravděpodobné, že řádná obnova bude složitá a finančně i časově náročná.


Příběhy památek

V rámci projektu Příběhy památek každoročně zajišťujeme doprovodný program k trvalé výstavě Duchovní putování po Znojemsku. Výstavu můžete shlédnout  v kapli Sv. Václava na Mikulášském náměstí ve Znojmě, horní část kaple s expozicí je v letní sezóně přístupná denně.

Pořízení výstavy i celoroční doprovodný program je financován s podporou Města Znojma.


Virtuální prohlídka chrámu Sv. Mikuláše

Na realizaci audiovizuální prohlídky přispělo město Znojmo z programu "Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2020"

Namísto plánovaných prohlídek, zrušených z důvodu koronavirové epidemie, jsme pro vás připravili virtuální prohlídku chrámu Sv. Mikuláše ve Znojmě s výkladem historika Jiřího Kacetla.

První část je věnována historii starobylé stavby, která je jednou z dominant města Znojma.

Druhá část Vás zavede do chrámového interiéru, kde si prohlédnete monumentální vnitřní prostory i hodnotnou výzdobu a vybavení.

Interpretkou hudebního doprovodu, který během prohlídky uslyšíte, je učitelka a varhanice Alena Paulenková.