Logo - Nadace pro obnovu církevních památek Nadace pro obnovu církevních památek

O nadaci


Nadace byla zřízena v r. 1992 k pomoci při obnově nemovitých církevních památek a jejich vybavení. Zaměřuje se především na opravy a restaurování drobných sakrálních staveb, kterými je znojemský region velmi bohatý.

Kapličky, poklony, kříže, sochy a Boží muka zdobí okraje silnic a polních cest, křižovatky i jiná významná místa. Podílejí se na malebnosti a harmonii zdejší přívětivé krajiny, jsou pojítkem s těmi, kteří tady žili před námi a s tím, co nás přesahuje. Dříve měla každá z těchto stavbiček svého majitele nebo někoho, kdo se o ni pečlivě staral. V dnešní době je však potřeba lidem znovu připomenout, že domov nekončí u dveří do bytu, případně u plotu zahrádky. Protože krajina, ve které člověk žije, je zrcadlem jeho duše a současně jej zpětně ovlivňuje a přetváří.

Jsme přesvědčeni, že v krásné krajině žijí šťastnější a spokojenější lidé. Svojí činností bychom chtěli s Vaší pomocí přispívat k tomu, aby náš společný domov byl opravdu Domovem, kde rádi žijeme a kam se vždy rádi vracíme. Děkujeme všem, kteří nám v naší práci jakkoliv pomáhají a také těm, kteří svými nezištnými dary přispívají do skromného rozpočtu nadace.

Za pravidelnou každoroční finanční podporu děkujeme Městu Znojmu.


Podporují nás