Logo - Nadace pro obnovu církevních památek Nadace pro obnovu církevních památek

Dobročinný koncert, jehož výtěžek byl použit na obnovu kaple

S radostí oznamujeme, že výtěžek z dobročinného koncertu činil 19 293 Kč. Tyto peníze budou evidovány na zvláštním účtu a budou použity na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v kapli na Jezuitském náměstí ve Znojmě. Všem štědrým dárcům ze srdce děkujeme.

  • Čtvrtek 17. listopadu v 17:00
  • kostel sv. Michala na Jezuitském náměstí