Logo - Nadace pro obnovu církevních památek Nadace pro obnovu církevních památek

Stavební obnova kaple Panny Marie Bolestné, ulice Napajedla ve Znojmě

Klasicistní kaple pochází z 19. století. V roce 1831 ji nechal zbudovat koželužský mistr Bauer jako ochranu pro starší, do té doby pod širým nebem stojící barokní sousoší Piety.

Exteriéry kaple byly před několika lety částečně opraveny, její bohatě sochařsky vyzdobený interiér a také vstupní kamenný portál se nacházely ve špatném stavu a naléhavě vyžadovaly údržbu a obnovu.

V roce 2021 byla dokončena víceletá stavební obnova této kaple.  Celkové náklady činily přibližně 650 tis. Kč a byly převážně financovány z individuální dotace města Znojma, které je majitelem kaple.

Kamenické práce, spočívající ve výměně vstupního kamenného portálu , restaurování kamenného oltáře a sochařské výzdoby provedl kamenický mistr MgA  Jiří Helma.

Obnovy vnitřních omítek a cenné iluzivní výmalby se ujal restaurátor a malíř Mgr. Marek Urbanovský