Logo - Nadace pro obnovu církevních památek Nadace pro obnovu církevních památek

Obnova poklony v Konicích, p.č. 371/1


Ve spolupráci s městem Znojmem byla dokončena stavební obnova poklony v Konicích , p.č. 371/1, kú Konice ( za farou). Objekt poklony je registrovanou kulturní památkou, zapsaný pod č. 8212. Jedná se o drobnou stavbu sakrální lidové architektury. Památka byla poznamenána dlouhodobě zanedbanou údržbou. Omítka a plastické prvky fasády byly již nenávratně poškozeny.

Oprava byla provedena podle projektu Ing. arch. Martina Navrkala,PH.D. Podkladem pro projekt byla starší fotodokumentace, která zachycovala ještě původní profilaci a plastické prvky fasády. Vlastní stavební práce provedla znojemská stavební firma Ing. Václava Šalomouna, s.r.o. K výzdobě niky zhotovila malířka Hana Dostálová keramický kachel s motivem „Narození Krista“.

Projekt a vnitřní výzdobu zajistila a uhradila nadace, investorem stavebních prací bylo město Znojmo, které je majitelem této stavby.

Obnovená poklona byla požehnána při příležitosti pouti ke sv. Jakubu Většímu dne 25.7.2009.