Logo - Nadace pro obnovu církevních památek Nadace pro obnovu církevních památek

Po stopách jezuitů ve Znojmě


6. října 2019 jsme se vydali po stopách jezuitů ve Znojmě. Komentované prohlídky vedené Jiřím Kacetlem, Ondřejem Lazárkem a Danou Toufarovou se zúčastnilo asi 100 návštěvníků.

Po úvodních tónech varhan v podání Aleny Paulenkové se posluchači dozvěděli mnoho zajímavostí o historii řádu ve Znojmě a stavebním vývoji kostela sv. Michala i okolních budov.

Díky vstřícnosti ředitele Státního okresního archivu Mgr. Davida Nehyby bylo možné zavítal také do budovy bývalé jezuitské koleje, v níž se některé místnosti zachovaly v původní podobě.

Na závěr si zájemci mohli společně se zvoníkem Ondřejem Lazárkem zazvonit na nejstarší a největší znojemský zvon. Fotky paní Drahomíry Trčkové pod textem.