Logo - Nadace pro obnovu církevních památek Nadace pro obnovu církevních památek

Komentovaná prohlídka kostela Nalezení sv. Kříže a kláštera dominikánů ve Znojmě


Kostel Nalezení Svatého Kříže s klášterem dominikánů na Horní České patří k významným pamětihodnostem Znojma. Dvě vysoké baňaté věže v jeho průčelí dotváří malebnou siluetu města. Všichni ho známe, mnozí se při každodenní uspěchané cestě okolo na chvíli zastaví, vejdou a pokleknou před vševědoucím úsměvem Panny Marie znojemské a podělí se s ní o své starosti a radosti. Také při bohoslužbách jsou kostelní lavice plné. Kolik toho ale ve skutečnosti o historii stavby a uměleckých dílech v interiérech víme? Známe vzrušující příběhy, které se v jeho zdech odehrály a osudy lidí, kteří tam žili?

O hlubší poznání a propagaci místních církevních památek už několik let usiluje Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského v rámci projektu „Příběhy památek“. Poslední akcí v roce 2018 byla právě komentovaná prohlídka dominikánského kostela a kláštera. Mnoho milovníků historie a umění využilo v předvánoční adventní neděli tuto příležitost a přišli se podívat a poslechnout si výklad odborníků. V prostorách chrámu byli přivítáni tóny adventní varhanní hudby v podání Aleny Paulenkové. Provázení se poté ujali dva zkušení a oblíbení průvodci, Jiří Kacetl a Ondřej Lazárek. Bylo toho opravdu hodně o čem povídat.

Původní klášter vznikl na východním okraji města, na místě zvaném Husí vrch již v hlubokém středověku. Okolnosti jeho založení jsou zahaleny tajemstvím, pravděpodobně se tak stalo někdy mezi lety 1230 – 1247. Dominikánští bratři Kazatelé prožívali spolu s městem časy dobré i zlé, období rozkvětu a prosperity se střídaly se zkázou a zmarem. Ve šťastných letech podporovali zámožní měšťané a šlechta provoz kláštera i jeho velkolepou obnovu a výstavbu a zástupy zbožných poutníků přicházely uctít vzácnou relikvii Svatého Kříže a později i milostný obraz Panny Marie Pomocnice křesťanů. Jindy však zuřivé požáry, válečné události nebo zvůle mocných ničily majetek i životy. Několikrát se klášter ocitl doslova v troskách, vždy se však podařilo ho znovu vybudovat. Jeho současná vrcholně barokní podoba pochází z poslední čtvrtiny 18. století. Ačkoliv v roce 2014 dominikáni po téměř 800 letech svůj klášter opustili, jejich duchovní působení se navždy zapsalo do dějin města.

Prohlídka byla dlouhá a náročná, přesto jen málokdo odešel předčasně. Když pod hudební kruchtou kostela upozornil Ondřej Lazárek na personifikaci hlavních křesťanských ctností Víry, Naděje a Lásky a připomněl slova sv. Pavla, že Láska je největší a nikdy nepřestává, lidem zářily oči. S tímto poselstvím odcházeli do svých domovů a snad si je ponesou i do nového roku.

Oblíbené prohlídky pořádá výše zmíněná nadace s finanční podporou města Znojma. Také v letošním roce se zájemci mohou těšit například na výpravu po stopách jezuitů ve Znojmě, na autobusový zájezd za kostely Vranovska a Bítovska nebo na přednášku Tomáše Valeše o barokním malířství ve znojemských kostelích. Naposled jmenovaná akce se uskuteční 6. března v 18 hodin v dolním sále Městské osvětové besedy.