Logo - Nadace pro obnovu církevních památek Nadace pro obnovu církevních památek

Prohlídka kostela svaté Alžběty a bývalého měšťanského špitálu na dolním předměstí


Atraktivní a aktuální téma i místo, ke kterému má většina místních obyvatel osobní vztah, přilákalo více než sto návštěvníků. Exkurze do dávné i méně dávné historie, vedená PhDr. Jiřím Kacetlem, byla plná zajímavých i překvapivých informací a zjištění.

Po přednášce v kostele sv. Alžběty si příchozí prohlédli objekty na místě bývalého kláštera františkánů observantů, vzpomněli na štědré měšťany, díky jejichž finančním darům byl vybudován první místní lazaret a na závěr prošli i areálem staré nemocnice.