Logo - Nadace pro obnovu církevních památek Nadace pro obnovu církevních památek

Výlet vlakem za pamětihodnostmi Vídně


Krásné podzimní počasí provázelo účastníky poznávacího výletu do císařské Vídně, spojeného s návštěvou velkolepé hrobky habsburských vladařů v kapucínském kostele a hrobky jejich srdcí v augustiniánském kostele v Hofburgu. Průvodcem hrobkou a císařským rodokmenem byl historik Jiří Kacetl, výklad k architektuře augustiniánského kostela podal kunsthistorik Petr Čehovský.