Logo - Nadace pro obnovu církevních památek Nadace pro obnovu církevních památek

Publikace ke 100. výročí kostela Sv. Jakuba Většího v Konicích


Ukončili jsme práci na vydání publikace ke 100. výročí vybudování kostela sv. Jakuba Většího v Konicích. Publikaci vydává farnost Znojmo-Louka ve spolupráci s Nadací.

Text o historii kostela a obce od výstavby do dnešní doby připravil Bc. Silvestr Kozdas. Na úhradu nákladů přispělo město Znojmo, farnost Znojmo-Louka a několik soukromých sponzorů. Publikace byla prezentována při příležitosti konické výroční pouti dne 25.7.2009.