Logo - Nadace pro obnovu církevních památek Nadace pro obnovu církevních památek

Výlet vlakem do Vídně

Výlet vlakem do Vídně a Mödlingu k výročí úmrtí jihomoravského světce Jana Dvořáka alias sv. Klementa Marii Hofbauera, apoštola Vídně a Varšavy, se uskutečnil v sobotu 10. října 2020. Prošli jsme se Vídeňským lesem, prohlédli si prázdnou původní světcovu hrobku na hřbitově v Maria Enzensdorfu a v centru Vídně jsme navštívili kostel Panny Marie Na Nábřeží (Am Gestade), kde jsou dnes uložené Hofbauerovy ostatky.